Бизнес Интелиджънс

Иннова Консулт предлага Бизнес Интелиджънс решения базирани на аналитичната платформата на  Microstrategy. 

Microstrategy е аналитична платформа, която предоставя интерактивни табла за наблюдение,прецизно форматирани отчети, проактивни нотификации и автоматизирана дистрибуция на справки.

 Microstrategy  удовлетворява широк кръг от потребителски нужди които могат да бъдат групирани в пет категории или “стила на Бизнес Интелиджънс” :

5 Styles BI 3

5-те стила на Бизнес Интелиджънс включват:

1. Data Mining and Advanced Analysis
2. Visual and OLAP analysis
3. Enterprise Reporting
4. Dashboards and Scorecards
5. Mobile Apps and Alerts

MSTR Architecture 4

Microstrategy е органично развивана, унифицирана архитектура базирана на общи метаданни които поддържат всичките 5 стила на Бизнес Интелиджънс и предоставят:

 • прозрачен преход от един стил към друг
 • многократна използваемост на създадените обекти
 • сигурност на достъпа
 • лесно администриране (поддръжка) на справки и приложения
 • мащабируемост
 • ниска цена за притежаване

Общите метаданни спестяват усилията за интеграция на различни продукти и дава възможност на  Microstrategy да се фокусира върху иновиране и усъвършенстване на своята платформа.

Според  Gartner “клиентите определят качеството на продукта (включващо стабилна работа, отсъствие на грешки) като една от основните причини за избора на MicroStrategy.”

Иннова Консулт е дистрибутор  на  Microstrategy за територията на България от 2000 година.

Заедно с лицензи и поддръжка за продуктите на  Microstrategy  Иннова Консулт предоставя пълния набор от услуги за реализиране на решения базирани на продуктите на Microstrategy включително:

 • събиране и анализ на бизнес изисквания
 • дименсионално моделиране
 • интеграция на данни
 • проектиране на справки и табла за наблюдение
 • поддръжка на приложения и обучение

References: