За нас

Иннова Консулт помага на своите клиенти в процеса на събиране, съхранение, представяне и анализ на  данните необходими за взимане на информирани управленски решения и подобряване на ключови бизнес функции и процеси Изключителният ни фокус върху приложенията за бизнес анализи определя нашата компетентност да предоставяме надеждни решения в кратък срок и висок ефект за бизнеса

Нашите усл

Клиентите ни нас избират и поради способността да решаваме всички технически въпроси възникващи през жизнения цикъл на приложенията и по този начин да им осигурим възможност да се фокусират върху своя основен бизнес Нашите услуги предоставят решения на оснавата на следните технологии:

Бизнес Интелиджънс (Business Intelligence)

Хранилища за Данни (Data Warehousing)

Управление на Изпълнението (Corporate Performance Management)

add another page.